Jak lákat zákazníky k nakupování v místním obchodě

Je možné zvýšit prodeje místních maloobchodů. Jaké se nabízejí možnosti. Odpověď se může zdát snadná. Určitě pomůže přímé budování důvěry spotřebitelů k maloobchodníkovi a snížení významu vnímané ekonomické hodnoty prodaných výrobků a služeb. Dá se předpokládat, že místní prodejci a místní spotřebitelé si vytvářejí vztahy, které se dají těžko najít v internetovém obchodě. Pokud se podaří zvýšit zájem místních o místní maloobchod či služby pomáhá tento zájem překonat ekonomické nevýhody, jako jsou malé trhy nebo nižší objem prodeje.
 
sladkosti v cukrárně 
Místní prodejci by se měli zaměřit na budování silných vztahů se zákazníky s cílem zajistit vysokou návratnost investic a využít jiné zdroje, které povedou k lepší finanční výkonnosti pro maloobchodníka.
 
Model jiné prodejny
 
Je to výzva. Velký počet maloobchodů dnes končí kvůli jejich neschopnosti soutěžit s většími maloobchodními partnery, kteří mají technologické a ekonomické výhody. Tento náskok získávají především prostřednictvím nových strategií. Na druhou stranu mohou i oni inovovat svůj přístup k zákazníkovi. Také mohou doručovat v krátkém čase, a tím získat konkurenční výhodu, mají jedinečnou šanci na vytváření vztahů, které se nejlépe budují při osobním kontaktu. Toto je strategická výhoda, která může účinněji bojovat proti velkým obchodům nebo online obchodníkům.
Některé typy jak budovat tyto vazby:
účast na místních společenských akcích
nadstandardní služby ve formě rozšířené otevírací doby
donáška zboží
čistota, čerstvé zboží
 dortíčky se slehačkou
Pokud se obchodníkovi podaří rozvinout silné vztahy se svými zákazníky, dá se předpokládat, že takoví zákazníci budou méně citliví na ceny a budou se do vaší prodejny na nákup těšit. Můžete jen pasivně stát za pultem a čekat jestli někdo přijde, anebo to změnit, a budovat tu vaši prodejnu. Hledejte nové způsoby a nebudete muset zavřít tu svou prodejnu.