Vítej, daňová svobodo


Ve chvíli, kdy nastane kýžený den svobody, tedy alespoň té daňové, si vyděláváte jen a jen na sebe. Obdobně se mohou radovat i občané Slovinska nebo Holandska, naopak nejhůře jsou na tom Francouzi, nejlépe Bulhaři nebo Rumuni.
kluk s knihami.jpg
Uvědomit bychom si měli všichni i to, že z našich daní, na které pracujeme, dá se říci, celý půl rok, financujeme i příslušníky policie (starají se o bezpečnost), učitele (vzdělávají naše potomky) nebo společnosti, které udržují a opravují komunikace, dnes a denně námi využívané. Protipólem je to, že z částky, kterou druhý půl rok vyděláváme jen a jen pro sebe, hradíme mobilní sítě, kdy nemáme vůbec žádnou možnost zasahovat do výše jim hrazených částek. 
Novinky a změny
Počátek letošního roku přinesl běžnému pracujícímu občanovi i pozitiva, jedním z nich je zvýšení daňové slevy, oproti jiným letům, konečně i na první dítě, minimální plat stoupl a rodiče si mohou uplatnit i poplatek za školku.
peníze nad rukama.jpg
Fyzické osoby podnikající zase ocení to, že mohou uplatnit slevu na druhého z partnerů, který svůj vlastní příjem nemá.
Radovat se od nového roku mohou i příjemci starobních důchodů, polepšili si zhruba o necelých pět set korun českých.
To, že sirotci mají nárok na tzv. sirotčí důchod, není nic neznámého, pravidla do nedávné doby však byla přísnější, počátkem letošního roku se zmírnila a na sirotčí důchod dosáhnou i ti, jejichž otec nebo matka, pracoval nepřetržitě po dobu dvanácti měsíců.
Osoby zaevidované na úřadu práce mohou dosáhnout výše podpory v nezaměstnanosti až přes šestnáct tisíc korun českých, pokud projdou rekvalifikačním kurzem, může být tato částka i o dva tisíce korun českých vyšší.
Částka hrazená na sociální pojištění se zvýšila o zhruba jedno sto korun českých.
Zvýhodněné je také dlouhodobější marodění, po měsíci 66 procent a po dvou měsících dělá 72 procent (základem pro výpočet je denní vyměřovací základ).