Lovení ryb elektřinou

Zařízení, které umožňuje chytání ryb za využití elektrického agregátu, přivádí do řeky, rybníka či jiné chovné nádrže elektrický proud, případně je využíváno jako neviditelná zábrana proti všemu živému. Tímto způsobem se loví ryby již více jak půl století.
východ slunce za rybníkem.jpg
Na jakém principu agregát pracuje a k čemu slouží

Lovení ryb pomocí agregátu nic složitého není. Za pomoci jiných lovících nástrojů jsou využívány fyziologické síly díky zavedení elektřiny. Kromě samotného lovu působí také jako prostředek na plašení ryb nebo jejich omámení.

Agregát sám o sobě je složen ze zdroje energie, skříňky s ovládáním, vodičů a tašky. Energii vyrábí soupravy k tomu určené, jejichž součástí je i motor nebo proud vzniká v akumulátoru.
Druhy agregátů

Agregátů je několik typů, záleží na tom, k čemu a jak jsou užívány. Pokud byste chtěli takový agregát, který se dá jednoduše přenášet, kromě toho, že je lehký, je také nabíjen bateriemi. Samozřejmě nemůžete počítat s vyšším výkonem, určen je pro menší říčky a potoky, jeho maximální hmotnost se pohybuje do deseti kilogramů a má výdrž do šesti hodin.

Verzí s větším výkonem jsou pak agregáty s motorem spalovacím, ty se také dají přemisťovat, i když jejich váha je vyšší.

Nejvíce využívaným je agregát stacionární, ten je možné převézt z místa na místo a jeho součástí je i ovládací skříňka a plně dokáže nahradit i elektrocentrálu. Umisťují se přímo na palubu lodi.

Hlubinné agregáty jsou vhodné pro větší vodní toky, jezera či rybníky.
krajina s řekou.jpg
Působení na ryby

Na ryby či jiné ve vodě žijící bytosti působí elektřina, její intenzita by měla být taková, aby je přilákala chytací elektroda, tím dojde u ryb k tomu, že se přestanou hýbat. Proud by měl mít takovou intenzitu, aby byla reakce ryb předvídatelná, záleží tedy na tom, zda bude použit proud přerušovaný nebo střídavý a jak dlouhé budou impulzy.