Složité vztahy mezi mužem a ženou nemusí být takové


V mnoha filmech se objevuje shodný prvek vzájemné komunikace mezi dvěma partnery a divákům je dáno jasně najevo, že by měli toho druhého vnímat svým srdcem. Srdce, to je pocit, a ten také souvisí s verbální i mimosmyslovou komunikací.
pár u lavičky


Komunikace


A právě komunikace je tím kamenem úrazu, proč se některé páry rozcházejí i po relativně krátké době. Lidé totiž přestávají mezi sebou komunikovat. Zdá se to možná přitažené za vlasy, vždyť máme mobilní telefony a využíváme je takřka nepřetržitě. Přímo v kapse máme přístroj, co nás propojí, s kýmkoliv si přejeme (tedy pokud známe jeho telefonní číslo).

Komunikace, to ale neznamená jen telefonní hovor nebo mailový kontakt. Jde především o schopnost druhému člověku vnitřně naslouchat a hovořit s ním tak, aby to nevyznělo jako strohý monolog. Abychom se vzájemně nemíjeli ve svých názorech a nemělo to takový průběh, jako když sčítáte jablka a hrušky, nebo když jeden hovoří o koze a druhý o voze.

Měli bychom se skutečně zajímat o to, co ten druhý dělá, jak trávil svůj pracovní čas v průběhu dne, kdy jsme nebyli blízko sebe, jaké má tužby, co jej trápí, co by rád na společném soužití vylepšil. S tím také souvisí dostatek času, který musíme ve vzájemném vztahu tomu druhému „obětovat“.


Dostatek času


I drobné gesto znamená hodně, jen pouhé pohlazení, doteky, objetí nebo polibky, ovšem míněné z upřímné lásky, zmohou víc, než sáhodlouhý e-mail. Dnešní doba je nesmírně stresující a hektická, ale právě proto bychom se neměli stresem nechat ohýbat jak větve stromů ve větru. Odložte alespoň na pár hodin v průběhu dne výpočetní techniku a mobil a nebuďte válcováni technologickými vymoženostmi, které nám častokrát neslouží, ale my sloužíme jim.
hledání dobrodružství


Pocit jistoty


Bez pocitu jistoty ve vztahu to nemůže mezi dvěma lidmi proudit. Vzájemná důvěra znamená moci se o toho druhého opřít. A ve chvíli, kdy se zrovna necítí ve své kůži, teprve přichází zkouška vztahu, neboť dokud všechno klape a není třeba vyvíjet žádné úsilí o nápravu problémů, se nedostatky v povaze nemusí vůbec projevit.